Addendum nieuwe kazerne

Defensie voerde een ambtelijke verkenning uit naar kansrijke locaties om ondersteunende eenheden samen te brengen op een locatie. Dit stond bekend als de centrale kazerne. Op deze pagina vindt u een zogeheten addendum met extra analyses en het zogeheten alternatievenonderzoek.

De behoefte naar een geschikte locatie voor het versterken en concentreren van ondersteunende eenheden is opgenomen in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Defensie publiceerde beide documenten op 18 december 2023 op defensie.nl.