Geluidbelasting rondom Vliehors in 2021

Het rapport 'De geluidbelasting rondom schietterrein de Vliehors voor het jaar 2021' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliehors.