Laatste voortgangsrapportage Plan van aanpak ‘Beheersing Chroom-6’

Defensie heeft maatregelen genomen voor de beheersing van Chroom-6. Die staan in een plan van aanpak. De maatregelen uit genoemd plan zijn bijna allemaal gerealiseerd of zijn opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering en daarom is dit de laatste voortgangsrapportage.