Geluidbelasting rondom Vliegbasis Woensdrecht in 2020

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Vliegbasis Woensdrecht' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliegbasis Woensdrecht. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.