CEAG-rapport maatregelen chroom-6

Dit rapport van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid geeft een overzicht van de huidige blootstelling aan chroom-6 binnen Defensie. En van de effectiviteit van de toegepaste beheersmaatregelen.