Verslag Verhouding commandanten en personeelsadviseurs

In 2011 hoorde de inspecteur tijdens de werkbezoeken dat de rollen en verantwoordelijkheden van commandanten en personeelsadviseurs niet altijd helder zijn. De IGK maakte goede initiatieven zichtbaar voor de betrokken doelgroepen. Denk hierbij aan leidinggevenden, werknemers, beleidsmakers en personeelsfunctionarissen.