Verslag thema Nazorg

In 2010 besteedde de IGK aandacht aan nazorg aan gewond geraakte militairen. En de nazorg voor het thuisfront. In 2011 kreeg dit thema een vervolg. De IGK betrok de ervaringen van (jonge) veteranen bij zijn onderzoek. Ook besteedde hij aandacht aan de geestelijke verwondingen die militairen kunnen oplopen.