Nederlandse maritiem-militaire doctrine

De Grondslagen van het Maritieme Optreden, de Nederlandse maritiem-militaire doctrine, beschrijft de rol, taken en samenstelling van de marine. Maar ook de schepen en manier waarop die worden ingezet. De doctrine biedt nuttige informatie voor iedereen die is geïnteresseerd in de Nederlandse krijgsmacht en de Koninklijke Marine.