ABDO 2017

In de nieuwe Algemene Beveiligingseisen DefensieOpdrachten 2017 (ABDO 2017) zijn de beveiligingseisen aangepast aan de huidige dreigingen. Hierbij kreeg vooral het hoofdstuk Cyber prominent aandacht.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale defensieopdrachten voortaan aan de ABDO 2017 voldoen. Door de nieuwe eisen verbetert de veiligheid sterk van beschermde zaken die buiten Defensie worden opgeslagen of behandeld.

Voor opdrachten die nog in uitvoering zijn, blijft ABDO 2006 nog van kracht. De afdeling Industrieveiligheid van de MIVD ziet erop toe dat de eisen uit ABDO 2017 worden nageleefd.