ABDO 2019

In de nieuwe Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn de beveiligingseisen aangepast aan de huidige dreigingen.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale defensieopdrachten aan de ABDO 2019 voldoen. Door de eisen verbetert de veiligheid sterk van beschermde zaken die buiten Defensie worden opgeslagen of behandeld.

De afdeling Industrieveiligheid van de MIVD ziet erop toe dat de voorschriften uit ABDO 2019 worden nageleefd.

Bijlagen ABDO 2019: