Kustwacht Caribisch gebied groeit door naar 24/7-opererende organisatie

De Kustwacht Caribisch gebied verwacht volgend jaar de transitie af te ronden naar een 24/7-actieve organisatie. Er komt meer personeel, onder meer om het grenstoezicht te versterken. Dat staat in het Jaarplan 2024 Kustwacht Caribisch gebied. Minister Kajsa Ollongren stuurde het vandaag naar de Tweede Kamer.

De Kustwacht ontwikkelt zich in 2024 verder tot een organisatie die in het maritieme domein werkt op basis van zogeheten Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP). Dit is gebaseerd op tijdige informatievergaring, -bewerking, -verrijking en analyse, binnen de wettelijke kaders. Op basis hiervan wordt een effectievere en efficiëntere inzet mogelijk.

Dat kan uiteraard niet zonder goed gekwalificeerd personeel. Er wordt momenteel extra personeel geworven, zoveel als mogelijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook worden opleidingen verzorgd voor medewerkers van de Kustwacht om hun kennis over het IGP uit te breiden.  

‘‘De Kustwacht is een waardevolle speler bij rampenbestrijding. Ook voert de organisatie belangrijke opsporings- en toezichthoudende taken uit. Als samenwerkingsorganisatie van de 4 landen heeft de Kustwacht daarnaast maatschappelijk gezien een belangrijke rol in het Caribisch deel van het Koninkrijk’’, aldus minister Ollongren.

Materieelprojecten

Voor 2024 staan er ook een aantal materieelprojecten op de agenda. Zo werkt de Kustwacht aan waldetectiecapaciteit op de Bovenwindse eilanden. Ook wordt verder gewerkt aan de vervanging van de cutters en de kleine Justice-20-boten. Voor deze vaartuigen staat, net als voor de Metal Sharks, onderhoud gepland. 

Verschillende taken

De Kustwacht is de maritieme schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Taken worden uitgevoerd voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Kustwacht verleent diensten als search and rescue. Maar tot de werkzaamheden horen ook opsporings- en toezichthoudende taken en bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en irreguliere immigratie.