Defensie vervangt radarstations tijdelijk door mobiele systemen

Defensie zet een mobiel radarsysteem van de NAVO in om het radarstation in Wier voor een half jaar te vervangen. Dat is binnenkort buiten gebruik door een verbouwing vanwege geluidsoverlast. Daarnaast koopt Defensie een nieuw mobiel systeem, de Groundmaster 400a. Dat gaat het luchtruim in het zuiden bewaken tot eind 2026. Dan neemt een nieuw radarstation in Herwijnen die taak over.

Vergroot afbeelding Een SMART-L-radar.
De SMART-L-radar.

Dit schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De inzet van de mobiele radarsystemen is voor nu de best haalbare optie, maar Van der Maat benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. “Mobiele radarsystemen bieden een basisdekking. Defensie stelt hogere eisen en wil het luchtruim bewaken met state of the art SMART-L-radarstations die beduidend beter zijn. Het is daarom van groot belang dat het nieuwe radarstation in Herwijnen er zo snel mogelijk komt.”

Geluidsnormen

Defensie gebruikt nu 2 radarstations om het Nederlandse luchtruim te bewaken en te beveiligen. Voor Noord-Nederland is dat het nieuwe SMART-L-radarstation in Wier. Dat mag volgens de geldende geluidsnormen alleen overdag aan staan. ’s Avonds en ’s nachts maakt het namelijk te veel lawaai. Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Europa is de radar sinds maart vorig jaar toch 24/7 in gebruik.

Het radarstation wordt binnenkort verbouwd en krijgt een geluidswerende koepel en een aangepaste aandrijving om de geluidsoverlast tegen te gaan. Na de verbouwing moet het station aan de geluidsnormen voldoen. Om de verbouwingsperiode van een half jaar te overbruggen, gebruikt Defensie een Deployable Air Defence Radar (DADR) van de NAVO, vanaf Vliegbasis Leeuwarden.

Risico

Het luchtruim in het zuiden wordt bewaakt door het zwaar verouderde MPR-station in Nieuw Milligen. Dat loopt een steeds groter risico om uit te vallen. Het duurt zeker nog tot eind 2026 voordat een nieuw te bouwen SMART-L-radarstation in Herwijnen de luchtruimbewaking kan overnemen. Om die periode te overbruggen koopt Defensie een Groundmaster 400a van Thales Frankrijk. Deze wordt geplaatst op het militair terrein in Nieuw Milligen. De Groundmaster is vanaf het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Defensie heeft de NAVO gevraagd om de DADR na het half jaar in Leeuwarden voor een paar maanden te verplaatsen naar Nieuw Milligen. Dit omdat het onzeker is of het verouderde MPR-station blijft werken. Zo heeft ook het zuidelijk deel van het luchtruim in het tweede kwartaal van volgend jaar een basis radardekking.