Defensie kiest definitief voor radar in Herwijnen

Het kabinet gaat door met de zogenoemde RCR-procedure (Rijkscoördinatieregeling) om een nieuw radarstation in Herwijnen te kunnen bouwen. Staatssecretaris Christophe van der Maat heeft het kabinetsbesluit vandaag persoonlijk aan de gemeente West Betuwe overgebracht.

Vergroot afbeelding Artist impression radarstation Herwijnen zonder de geluidwerende koepel.
Artist impression radarstation Herwijnen zonder de geluidwerende koepel.

De afgelopen jaren rezen er bij inwoners van Herwijnen en politiek bezwaren tegen de komst van de radar in Herwijnen. Defensie is vervolgens op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken gedaan en verkennende gesprekken met gemeenten en provincies gevoerd. Die onderzoeken en gesprekken hebben echter geen meer geschikte locatie opgeleverd.

De locatie in Herwijnen biedt een goede radardekking en heeft geen aanvullende verdringingseffecten op de opgaven omtrent windenergie op land en hoge woningbouw. Ook is de radar in Herwijnen goed inpasbaar in de lokale omgeving. Bovendien voorkomt de locatie in Herwijnen een extra vertraging van minimaal 3 jaar voor de realisatie van voldoende radardekking. Vanwege het huidige dreigingsbeeld en de slechte staat van de huidige radar in Nieuw Milligen is een dergelijke vertraging onacceptabel.

Onvoldoende dekking

Op dit moment heeft Defensie een sterk verouderde MPR-radar in Nieuw Milligen en een SMART-L radar in Wier. Die dekken het zuidelijke deel van Nederland en de Randstad onvoldoende. Dat maakt een 2e SMART-L-radar in Midden-Nederland noodzakelijk.

Met de SMART-L radars zijn vijandelijke vliegtuigen, raketten, drones en gekaapte vliegtuigen al op grotere afstand te signaleren. De locatie van de radar is doorslaggevend voor met name de dekking op lage hoogte. Zo kan Defensie tijdig reageren op dreigingen.

De staatssecretaris laat dan ook weten de procedure voor een nieuwe radar daarom direct voort te zetten. De verwachting is dat het radarstation in Herwijnen binnen 4 jaar is te realiseren.

Zorgen over geluid en straling

De SMART-L-radar in Wier voldoet nu nog niet aan de geluidsnormen voor de avond en nacht. Om het geluid te beperken wordt er onder andere een koepel over deze radar gebouwd. Diezelfde maatregel wordt uiteraard ook genomen bij de radar in Herwijnen.

Naar de  (samengestelde) straling van de radar zijn er onderzoeken en praktijkmetingen gedaan. Die bevestigen dat de radar in publiek toegankelijk gebied voldoet aan de internationale richtlijnen voor stralingsbelasting, ook in combinatie met de weerradar van KNMI die ook in Herwijnen staat.

Defensie blijft deze 2 zaken in de gaten houden.

Vervolg procedure

Defensie gaat de inwoners van Herwijnen en andere betrokkenen betrekken bij het vervolg in de RCR-procedure. In deze procedure wordt bekeken hoe de radar zo goed mogelijk is in te passen in de omgeving.

Defensie informeert de inwoners van Herwijnen op zeer korte termijn per brief over het vervolgproces en de inspraakmogelijkheden. De staatssecretaris geeft ook aan tot een goede samenwerking te willen komen op aanvullende zorgpunten die leven onder de omwonenden.

Lees in de Defensiekrant van vandaag meer over dit nieuws.