Defensie houdt 3 af te stoten munitiecomplexen alsnog in gebruik

Nu Defensie toegroeit naar een grotere inzetvoorraad voor munitie, zijn meer bunkers en magazijnen nodig. Hier kan alle munitie veilig en in de juiste condities worden opgeslagen. 3 munitiecomplexen die waren aangemerkt voor afstoting, blijft Defensie daarom in gebruik houden. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Archieffoto van munitie.
Munitie op archiefbeeld.

Het gaat om de complexen in Alphen, Ritthem en in een derde nog niet bekendgemaakte gemeente. Defensie heeft hier met de eerste 2 gemeentes over gesproken. De bewoners en omwonenden van Alphen en Ritthem worden via een speciale brief op de hoogte gehouden. Eind juni gaat Defensie met de derde gemeente in gesprek. De inwoners en omwonenden van deze gemeente krijgen na dit gesprek vervolgens ook een brief.

In april van dit jaar maakte de staatssecretaris al bekend dat Defensie voor zo’n € 1,5 miljard aan munitie inslaat. Vorig jaar werd al een order van een half miljard geplaatst. De investeringen zijn nodig zodat Defensie de verschillende hoofdtaken kan uitvoeren, waaronder de eigen en bondgenootschappelijke verdediging.

Demontage

Van der Maat meldt verder dat er samen met kennisinstituut TNO een voorkeursoptie is gevonden om de 60mm HE80 mortiergranaten te demonteren. Met dit type vond in 2016 het dodelijke ongeval in Mali plaats. Na onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in 2017 besloten de resterende voorraad onschadelijk te maken. Defensie wil dit met geautomatiseerde ondersteuning laten doen. De arbeidsinspectie moet hier nog mee instemmen. Nabestaanden van de in Mali overleden militairen zijn hierover geïnformeerd.

O&T-munitie

Doordat de operationele gereedheid van de krijgsmacht omhoog gaat, stijgt ook de trainingsbehoefte. Dit betekent dat er meer munitie voor opleiden en trainen (O&T-munitie) nodig is. De huidige voorraden zijn voldoende om te voldoen aan de gereedstellingsdoelstellingen. Om te zorgen dat zij ook op de langere termijn optimaal opgeleid en getraind kunnen worden, bekijkt Defensie hoeveel O&T-munitie nodig is. Het bedrag wordt ingepast binnen de begroting van Defensie.