Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensie zette op Schiphol een CBRN-team (chemische, biologische, radiologische en nucleair) in. Een inkomende reiziger had namelijk gemeld dat hij gevaarlijke stoffen bij zich droeg. Dit blijkt achteraf niet het geval te zijn geweest. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 23 tot en met 29 november.

Vergroot afbeelding Archieffoto maart 2021 van een marechaussee op de rug gezien voor de vertrekhal van luchthaven Schiphol.
Archieffoto (maart 2021) van een marechaussee voor de vertrekhal van luchthaven Schiphol.

De Koninklijke Marechaussee zette direct een gedeelte van Schiphol Plaza af. Ze leidde de man vervolgens naar buiten waar hij door een zogeheten ontsmettingsstraat ging. Dat gold ook voor de militairen die met de man in aanraking waren geweest. De marechaussee heeft de verdachte aangehouden voor bedreiging.

Roemenië

De Nederlandse militairen in Roemenië waren weer volop in training. Die ging voornamelijk over het optreden in verstedelijkt gebied. Zo betrokken de Rode Baretten onder meer een opstelling in een gebouw met een Spike-antitankraketsysteem. Verder rondden ze de opleiding tot basisschutter 40mm-granaatwerper af. 

Zo’n 200 Nederlandse militairen in Roemenië maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. Met trainingen bereiden de militairen zich voor op alle mogelijke situaties. Met de multinationale eenheid waar ze deel van uitmaken staan zij klaar om het NAVO-grondgebied in Roemenië te verdedigen.

Vergroot afbeelding 3 marineschepen op zee, links Zr.Ms. Tromp.
Zr.Ms. Tromp (links) oefende met de Zweedse en Finse marine.

NAVO-vloot doet mee aan Finse oefening

Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp en mijnenjager Zr.Ms. Makkum doen mee aan een grote door Finland georganiseerde oefening. Die speelt zich af in de Oostzee aan de Finse zuidkust. Beide schepen maken momenteel deel uit van een NAVO-vlootverband.

Zr.Ms. Tromp is het vlaggenschip van de Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Het is een van de 4 NAVO-vlootverbanden, permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap. SNMG1 staat heel 2022 onder Nederlandse leiding. Het gaat om het meest noordelijke vlootverband, met name actief in de Noordzee, Oostzee en de Atlantische Oceaan. SNMG1 houdt onder meer oefeningen op zee en bezoekt verschillende havens om diplomatieke banden te onderhouden.

Zr.Ms. Makkum maakt deel uit van de Standing NATO Minecounter Measures Group 1. Dit NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in voornamelijk de Noordzee en Oostzee. De Zr.Ms. Makkum heeft de SNMCMG-1 inmiddels verlaten en is onderweg naar Den Helder.

Caribisch gebied

Zr.Ms. Holland onderschepte een drugstransport in de Caribische Zee.

De Holland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Het wordt daar onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vandaaruit werken ook 3 militairen als adviseur van de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Op het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren. Voor deze missie is ook een militair gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq) met 5 militairen. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element.
 • Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako. 1 militair staat de Duitsers in Gao bij. Daarnaast levert Nederland 4 agenten aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de eFP van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in voor deze vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in Slowakije Duitse Patriot-eenheden. De luchtverdedigingssystemen beschermen vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde in totaal 33 explosieven in het hele land. 
 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, in Zeist, het Groningse Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp in Ede.