De Hydrograaf kan aan het werk

Ondanks de camouflagekleuren heeft de marine er een opvallende verschijning bij. De Expeditionary Survey Boat (ESB) is operationeel. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) droeg dit geavanceerde mini-hydrografische opnamevaartuig vandaag over aan de marine.

De naam van de ESB is ‘Hydrograaf’, vernoemd naar Hr.Ms. Hydrograaf. Dit vaartuig voerde tussen 1910 en 1962 hydrografische werkzaamheden uit voor de marine. De naam verwijst ook naar zijn belangrijkste taak. Hydrograaf is uitgerust met de meest geavanceerde hydrografische, navigatie- en communicatiesystemen. Daarmee kan het schip nauwkeurig wateren, havens en vaargeulen in kaart brengen. Dat kan snel, door het doordachte ontwerp en moderne sensoren. Als gevolg van de geringe diepgang kan het vaartuig dicht bij de kust werkzaamheden uitvoeren.

100 zeemijl

De ESB kan, met een bemanning van 4 personen, zelfstandig 72 uur opereren, tot 100 zeemijl vanaf het moederschip. Deze eigenschappen maken dat de ESB een waardevolle aanvulling is op de 2 grote hydrografische opnemingsvaartuigen, Zr.Ms. Snellius en Luymes. In het bijzonder bij het uitvoeren van hydrografisch onderzoek ter ondersteuning van militaire operaties.

Ingenieus ingericht

Bij de bouw van de Hydrograaf moest bouwer Damen Shipyards Den Helder steeds letten op de omvang en het gewicht. Het vaartuig moest immers in de kranen van Zr.Ms. Karel Doorman en Johan de Witt gehesen kunnen worden voor transport. Door de geëiste afmetingen was er weinig plaats voor de motoren, stuurhuis en accommodatie. Uiteindelijk is het na zorgvuldige weging van alle onderdelen gelukt om dit alles én alle apparatuur erin te krijgen en de ESB onder de 24 ton te houden.