Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse militairen zijn inmiddels bezig met de 2 weken durende oefening Iron Wolf. De eenheden toonden dat ze binnen enkele uren na alarmering inzetbaar zijn. De Litouwse Iron Wolf-brigade leidt de oefening. De focus ligt op zowel het verdedigend gevecht als de tegenaanval. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 4 tot en met 10 mei 2022.

Vergroot afbeelding 2 gecamoufleerde militaire voertuigen rijden in het bos.
Oefening Iron Wolf duurt 2 weken.

Het CBRN-team trainde afgelopen week het ontsmetten van voertuigen.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel rond de 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Slowakije

Minister Kajsa Ollongren en haar Duitse collega Christine Lambrecht bezochten de Patriot-eenheden in Slowakije. De Nederlandse en Duitse Patriot-luchtverdedigingssystemen beschermen in Centraal-Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.

Mali

Het C-130-detachement in Mali kreeg in de laatste week voor terugkeer naar Nederland bezoek van minister Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. De bijdrage van het 90-koppige detachement aan de VN-missie Minusma stopt op 15 mei.

De C-130 ondersteunt Minusma nu nog met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.

Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. Deze missie is alleen tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell gaf als reden dat de Malinese autoriteiten onvoldoende veiligheidsgaranties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.

SNMG1

Zr. Ms. Karel Doorman is onderweg om zich aan te sluiten van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Het vlootverband is voornamelijk actief op de Atlantische Oceaan, de Baltische Zee en de Noordzee.
Luchtverdedigings- en Commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van het vlootverband. Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.

Vergroot afbeelding F-35 vliegt tussen wolken boven besneeuwde bergen.
De 1e foto gemaakt vanuit de F-35. Het toestel vliegt boven Bulgarije.

Bulgarije

F-35-gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanuit Bulgarije het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.

4/5 mei

Op verschillende plekken in Nederland en in de uitzendgebieden stonden militairen stil bij dodenherdenking. Op Bevrijdingsdag brachten Cougar-transporthelikopters en een NH90-maritieme gevechtshelikopter artiesten naar festivals in het land.

Verdediging NAVO-gebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
 • Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
 • Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde en identificeerde 62 explosieven.
 • Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en  Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp. Deze opvanglocatie stelt Defensie beschikbaar tot eind augustus, dat is 3 maanden langer dan gepland.
 • Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie. Dat gebeurt bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
 • Defensie stelt een deel van het marineterrein Erfprins in Den Helder beschikbaar voor een tijdelijke radar- en marifoonopstelling. Dat waarborgt de continuïteit bij uitval (en herstel) van de apparatuur in vuurtoren de Lange Jaap.