Defensie koopt versneld munitie

Defensie schaft voor ruim € 450 miljoen versneld munitie aan om de voorraden aan te vullen. Aanleiding is de verkrappende munitiemarkt. Defensie zet het hiervoor beschikbare budget eerder in. Met name de versterking van de afschrikkings- en verdedigingsfunctie van de NAVO vraagt om extra inzetvoorraad. Dat laat staatssecretaris Van der Maat vandaag weten aan de Eerste en de Tweede Kamer.

Door de huidige veiligheidssituatie neemt de vraag op de wereldmarkt toe. De piekcapaciteit van de munitie-industrie wordt waarschijnlijk snel bereikt en de doorlooptijden zullen daardoor toenemen. Om niet achter het net te vissen wil Defensie nu versneld munitie bestellen.

De aanvulling van de munitievoorraden heeft bijzondere aandacht van het kabinet. Het is nodig om vaker en sneller nationaal en internationaal bij te dragen aan operaties en die langer vol te houden. Daarbij is het een van de maatregelen uit het coalitieakkoord om (munitie)achterstanden bij Defensie weg te werken.

Vergroot afbeelding Stapel nieuwe munitiekisten met patronen voor een kleinkaliberwapen.
Stapel nieuwe munitiekisten met patronen voor een kleinkaliberwapen.

Aanvulling voorraad

Het gaat om een aanvulling op het lopende programma ‘aanvulling munitievoorraden fase 2’. Dit project is volgens de planning in 2025 grotendeels afgerond. Het gaat om de aanschaf van conventionele munitie, zoals kleinkaliber- en vuursteunmunitie (artillerie- en mortiergranaten) en om aanvulling van de voorraad antitankwapens.

Daarnaast wordt ook de voorraad kapitale, hoogtechnologische munitie aangevuld. Dit gaat onder meer over luchtverdedigingsraketten, precisiegeleide munitie voor de F-35 en het Pantserhouwitser-155 mm-geschut en munitie voor de Apache-gevechtshelikopter.

Het project wordt uitgevoerd in de periode 2022 tot en met 2024. Eind dit jaar moeten de eerste leveringen plaatsvinden. Het benodigde geld komt uit het budget dat al in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen.