Pantserhouwitsers voor schietoefening naar Duitsland (video)

De landmacht doet met 16 Pantserhouwitsers mee aan de reguliere schietoefeningen SOB/SOMS (Schietopleiding Bergen/Schietopleiding Munster Sud). De eerste 6 van dit mobiele 155mm-geschut vertrekken vandaag per trein naar Duitsland. Over een week vertrekt nog een trein. De artilleristen oefenen daar van 14 tot en met 24 maart.

Vergroot afbeelding Eén van eerste 6 Pantserhouwitsers wordt op de trein gezet voor vertrek naar Duitsland. Een militair geeft aanwijzingen.
Eén van eerste 6 Pantserhouwitsers wordt op de trein gezet voor vertrek naar Duitsland.

Het Vuursteun Commando gaat meerdere keren per jaar voor deze oefening naar Duitsland. De inzet heeft dus geen direct verband met de oorlog in Oekraïne. De Duitse schietterreinen bieden door hun grootte veel meer mogelijkheden dan die van Nederland.

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie is er in het algemeen meer aandacht voor het grootschalig conflict. Met het schieten werkt de eenheid aan het vergroten van de gereedheid. Een deel van de eenheden van het Vuursteun Commando is ingedeeld bij de NATO Response Force. Maar in dit geval gaat het dus niet om een inzet voor de snelle reactiemacht.   

Vuursteun vanaf de grond

Het Vuursteun Commando levert alle vuursteun vanaf de grond binnen Defensie. De mobiele 155mm-pantserhouwitser is het zwaarste wapen van de landmacht. Deze eenheid beschikt ook over 120mm-mortieren. Het commando is verantwoordelijk voor de hele vuursteunketen. Denk met name aan het selecteren, opsporen en bestrijden van doelwitten.

Video: Pantserhouwitsers naar Duitsland

Pantserhouwitsers naar Duitsland

[Beeldtekst: luitenant-kolonel Jeffrey van der Veer, Afdelingscommandant 41e afdeling]
We gaan vandaag de trein beladen. Met de bravo-batterij gaan wij deze week naar Münster Süd en daar gaan wij onze 2-jaarlijkse schietserie uitvoeren. Ja, het is leuk, het is ook bijzonder. Want we gaan natuurlijk met de trein naar Münster Süd. Daar hebben we een groot oefengebied. Daar kunnen we echt met onze Pantserhouwitsers goed oefenen. Daar is ruimte, daar kunnen we ook onze oorlogsgranaten schieten. Want we doen shoot and scoot, veel bewegen. Dus ja, dat terrein biedt echt mogelijkheden die we hier in Nederland niet hebben. En het is ook een noodzaak om daar 2 keer per jaar heen te gaan. Daar kunnen we zo goed werken aan onze geoefendheid en onze getraindheid. 
Het is vandaag nog belangrijker dan ooit tevoren. Hoofdtaak 1, onze bondgenootschappelijke verdediging, daar moeten we altijd klaar voor staan. We moeten altijd daar zijn als er een beroep op ons wordt gedaan, dus we trainen altijd. In Nederland, in Duitsland, soms in andere landen. Niet omdat Oekraïne nu speelt, dit zijn geplande oefeningen. 2 keer per jaar gaan wij naar Münster Süd. We gaan dit jaar ook nog een keer naar een ander groot oefengebied. Dit soort planningen lopen het hele jaar door. Als wij er gevraagd voor worden, dan zijn wij er klaar voor.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt zwart. Beeldtekst: Koninklijke Landmacht. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]