Zr.Ms. Holland leidt antidrugsoperatie: 4.735 kilo cocaïne onderschept

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft van eind november tot medio december 4.735 kg cocaïne onderschept tijdens 5 verschillende acties. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de US Coast Guard en de Kustwacht Caribisch Gebied. Daarbij heeft Zr.Ms. Holland voor het eerst de coördinatie en aansturing van de deelnemende eenheden op zich genomen. De maand ervoor was het marineschip ook al betrokken bij 3 drugsvangsten.

Vergroot afbeelding 2 FRISC-onderscheppingsboten en de go-fast op open zee.
Onderschepping op volle zee.

In de ochtend van donderdag 25 november is een zogenaamde go-fast onderschept. De snelle smokkelboot werd opgepikt door de sensoren aan boord van Zr.Ms. Holland in de buurt van een bekende smokkelroute. Het stationsschip zette hierop de achtervolging in en lanceerde haar FRISC-onderscheppingsboten.

Zodra de opvarenden van de go-fast in de gaten kregen dat zij gevolgd werden begonnen zij de pakketten drugs over boord te zetten. De go-fast is met waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. Aan boord is circa 200 kilo drugs aangetroffen en nog eens 1.000 kilo is uit het water gevist. Het totaal komt hiermee op 1.200 kilo. De 4 opvarenden zijn door de Amerikaanse kustwacht aangehouden.

Vergroot afbeelding Zr.Ms. Holland met aan weerszijden een schip van de Kustwacht Caribisch Gebied.
Zr.Ms. Holland samen met schepen van de US Coast Guard.

Waarschuwingsschoten

Enkele dagen later was het weer raak. Tijdens een patrouille op 28 november merkte een Dash-8 kustwachtvliegtuig een verdacht vaartuig op. Het vliegtuig gaf de positie door aan Zr.Ms. Holland, waarop het schip haar FRISC’s en NH90-helikopter inzette en een van de Amerikaanse kustwachtcutters naar het contact dirigeerde. Tegen de tijd dat het Amerikaanse schip aankwam, hadden de NH90-helikopter en de FRISC’s de go-fast middels waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. Een Amerikaans kustwachtteam heeft 1.855 kilo cocaïne in beslag genomen en 3 opvarenden aangehouden.  

Vergroot afbeelding Zwart-witbeeld onderschepping smokkelboot.
Opnieuw een onderschepping van een lading drugs.

Weer is het raak

Op 3 december ontdekte een Amerikaans patrouillevliegtuig een snel varende go-fast, waarop een van de Amerikaanse kustwachtcutters opdracht kreeg om deze te onderscheppen. Bij de onderschepping werden 4 verdachten aangehouden en 1.000 kg cocaïne in beslag genomen.

Enkele dagen later merkte wederom een patrouillevliegtuig een go-fast smokkelboot op. De NH90-helikopter en FRISC-boten konden de drugsboot onderscheppen, nadat Zr.Ms. Holland de go-fast enige tijd had achtervolgd. Het Amerikaanse kustwachtteam aan boord van de FRISC’s trof 570 kilo cocaïne aan en heeft 3 verdachten aangehouden.

Vergroot afbeelding Schip Kustwacht Caribisch Gebied op zee, met op de achtergrond het brandend smokkelvaartuig.
Rook stijgt op nadat de motoren van een go-fast zijn kapotgeschoten.

Uitgeschakeld

Maandag 13 december werd net buiten zichtafstand van Zr.Ms. Holland een go-fast ontdekt door een patrouillevliegtuig. Binnen korte tijd werden de boordhelikopter en beide FRISC’s gelanceerd om de go-fast te onderscheppen. Ditmaal weigerde het vaartuig echter te stoppen en na het lossen van waarschuwingsschoten werden de buitenboordmotoren uitgeschakeld vanuit de helikopter. 3 opvarenden zijn aangehouden en 110 kilo contrabande is in beslag genomen en overhandigd aan de Amerikaanse Kustwacht.

In totaal is 4.735 kilo cocaïne onderschept en zijn 17 verdachten aangehouden. De drugs en verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en worden aan land uitgeleverd voor vervolging.