Geen arbeidsvoorwaardenakkoord 2021

De arbeidsvoorwaardengesprekken hebben niet geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2021. Dit is de uitkomst van het Sector Overleg Defensie (SOD) dat vandaag is gehouden.

De vakbonden voor defensiepersoneel hebben aangegeven dat zij niet instemmen met de uitkomsten van de arbeidsvoorwaardengesprekken 2021.
Zij melden dit op basis ledenraadpleging bij hun achterban.
De bonden vinden de structurele loonsverhoging van 1,4% onvoldoende om de inflatie te dekken.

Reactie

De minister zegt in een reactie op de uitkomst: “Ik had vandaag graag goed nieuws gemeld. Maar ik begrijp ook de uitkomst. Het voorstel dat op tafel lag was het maximaal haalbare binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte 2021. Het personeel moet nu helaas nog langer wachten op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden zoals een loonsverhoging, een rechtvaardige woonwerk-verkeer regeling en een thuiswerkvergoeding. Ik heb de bonden opgeroepen om het formele overleg met Defensie op alle niveaus te hervatten. Dit ligt inmiddels een jaar stil omdat de bonden het overleg hebben opgeschort. Hierdoor is er ook geen voortgang op andere onderwerpen, zoals het loongebouw, het nieuwe personeelsmodel en het nieuwe pensioenstelsel. Zaken die cruciaal zijn voor de waardering en het beter belonen van onze medewerkers. De bonden hebben geantwoord dat ze zich hierover zullen beraden.”

Voorstel

Defensie heeft voorgesteld de gesprekken over een arbeidsvoorwaardenakkoord begin 2022 voort te zetten. Het ministerie doet hiervoor een voorstel aan de vakbonden.