CDS: ‘Europese samenwerking noodzakelijk om relevant te blijven’

Wil Europa op militair niveau relevant blijven, dan moeten de krachten gebundeld worden. Dat was de kernboodschap van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim vandaag tijdens een speciale EU-dag over het landdomein.

Vergroot afbeelding De CDS speecht.
Commandant der Strijdkrachten generaal Eichelsheim riep de EU op de krachten nog meer te bundelen.

Tijdens de digitale bijeenkomst van het Directoraat-Generaal Beleid en het Commando Landstrijdkrachten werden verschillende EU-thema’s behandeld, die voor de landmacht van belang zijn. Te denken valt aan missies en operaties, capaciteitsontwikkeling en militaire mobiliteit.

Ook werd vast vooruitgekeken naar de presentatie volgende week van het EU strategisch kompas. Hierin staat de koers die wordt uitgezet voor het defensiebeleid binnen de EU voor de komende jaren.

Cyber

Eichelsheim stipte met de ontwikkelingen rond cyber vast een groot punt van aandacht aan. “Hier is het altijd de vraag met wie je echt te maken hebt. Het speelveld wordt nog complexer en verwarrender. Door cyberdreigingen moeten we leren om op meerdere domeinen tegelijk te acteren.” Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het PESCO-project met Cyber Response Teams, waar Nederland aan meedoet.

Europese samenwerking is volgens de CDS dan ook geen wens, maar een must. “Wil Europa zijn opvattingen internationaal ook maar de minste kracht kunnen bijzetten, dan moet het de krachten bundelen. Het is onvermijdelijk als we onze huidige welvaart en vrijheid willen behouden. Open samenlevingen, afhankelijk van internationaal handelsverkeer, kunnen niet zonder die (bewegings)vrijheid.”

Defensievisie 2035

De CDS verwees dan ook naar de Defensievisie 2035, waarin een sterker en zelfredzamer Europa, zowel in EU- als NAVO-verband, een van de punten is. Hiervoor worden al stappen gezet, zoals het vergroten van de effectiviteit van EU-misses en –operaties. Maar ook door samen op te trekken in bijvoorbeeld de EU-Battlegroup. Deze Europese eenheid wordt de komende periode steeds verder doorontwikkeld.

Legerkorps als voorbeeld

Nederland en Duitsland proberen op veel vlakken een voortrekkersrol te vervullen. Zo is er al ruim 25 jaar het gezamenlijke legerkorps 1German/Netherlands Corps. Een voorbeeld voor de rest van de EU, aldus Eichelsheim. “Wat mij betreft kopiëren we dit soort initiatieven naar andere Europese landen, maar gaan ook andere landen er onderling mee aan de slag. Zij kunnen dan profiteren van de door Duitsland en Nederland geleerde lessen.”

Samenwerking cyberdomein

De CDS sloot af door terug te keren naar het cyberdomein. “De ontwikkelingen brengen onzekerheid en dreiging met zich mee, maar er liggen ook kansen. We moeten de samenwerking binnen de EU intensiveren, ook op nieuwe domeinen als IT, software en data. Het gezamenlijk ontwikkelen van capaciteiten, kennis en innovatie, daar ben ik een voorstander van. Want het belang van dit domein is niet te onderschatten. Eenduidig, eensgezind en helder optreden kan hier écht het verschil maken.”

Volgend jaar staan er ook vergelijkbare EU-dagen op het programma voor de luchtmacht, marine en marechaussee.