Samenwerken binnen de EU

Nederland is lid van de EU. Hierin werken 27 landen samen aan een economisch en politiek sterk Europa. De EU heeft sinds haar ontstaan gezorgd voor vrede, stabiliteit en welvaart.

Veilige en betere wereld

De EU wil vanuit haar sterke positie verantwoordelijkheid voor een veilige en betere wereld nemen. De unie handelt daarvoor bij voorkeur met diplomatieke middelen. Als dat nodig is zet de EU ook instrumenten in op het gebied van handel, steun en vredeshandhaving. Zo lost het samenwerkingsverband conflicten op en regelt internationale overeenstemming.

EU-troepen

De EU heeft geen permanent leger. De deelnemende landen leveren troepen en materieel wanneer dat nodig is. Dit kan zijn voor vredeshandhaving, crisisbeheersing en humanitaire opdrachten. Om snel te kunnen reageren, beschikt de EU over gevechtsgroepen van elk ongeveer 1.500 man. Er staan steeds 2 gevechtsgroepen stand-by.

EU in actie

De eerste militaire EU-missies gingen naar de Balkan. Zo levert de unie sinds 2004 een militaire stabilisatiemacht in Bosnië en Herzegovina. In 2007 stuurde de EU een politiemissie naar Afghanistan. In de periode 2008 - 2009 volgde een beschermingsmacht van 3.000 militairen voor het grensgebied van Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zij beschermden de mensen die voor de gevechten in de aangrenzende Soedanese regio Darfur waren gevlucht. Voor de kust van Somalië beschermt de EU koopvaardijschepen en schepen met voedselhulp tegen piraterij. De maritieme operatie Atalanta loopt sinds 2008.