Vervanging onderzeeboten vergt meer tijd

De vervanging van de 4 Walrusklasse-onderzeeboten duurt naar alle waarschijnlijkheid langer dan verwacht. De gesprekken met kandidaat-werven gaan minder snel dan gehoopt en leveren nog niet de gewenste informatie op. Hierdoor treedt een verschuiving op in de planning. Dat schrijft minister Henk Kamp vandaag aan de Kamer.

Uit de gesprekken met de 3 kandidaat-werven is minder informatie en minder diepgang naar voren gekomen, dan Defensie van tevoren had ingeschat. Dat kwam onder meer omdat de vraag van Defensie verder ging dan de werven gewend zijn in deze gespreksfase. De ontwerpen konden nog niet worden geoptimaliseerd en Defensie had ook zelf meer tijd nodig om de gekregen informatie te analyseren.

Een 2e dialoogronde had in september moeten beginnen, maar is uitgesteld tot december. Deze ronde wordt gebruikt om de concepten verder te bekijken en of ze aan de door Defensie gestelde eisen voldoen.

Substantiële aanpassing

Een contractondertekening was voorzien voor eind 2022, maar dat is onhaalbaar. Waar dit door komt en hoeveel extra tijd nodig is, wordt nog nader in kaart gebracht. Duidelijk is al wel dat de planning substantieel moet worden aangepast.

De vervanging van de onderzeeboten is de komende jaren het grootste materieelproject van Defensie. De huidige onderzeeboten zijn al sinds de jaren ’90 in gebruik. De bedoeling was ze vanaf 2028 te vervangen. Eind 2031 zou de Walrusklasse worden uitgefaseerd.

Programma doorgelicht

Defensie houdt het programma tegen het licht om er lering uit te trekken voor andere materieelprojecten. Ook wordt gekeken hoe kennis en capaciteit het best kunnen worden ingezet om het vervolg van het programma beter te laten verlopen.

Verder beziet een werkgroep hoe de huidige onderzeeboten langer in gebruik kunnen blijven met oog voor de financiële en operationele risico’s. De minister informeert de Kamer in het voorjaar van 2022 verder