Overzicht toegankelijkheidsverklaringen ministerie van Defensie

Actueel en volledig overzicht van de websites en toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie.

Directie Communicatie

Nederlandse Defensie Academie

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Diensten Geestelijke Verzorging Krijgsmacht

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Veiligheid Defensie