Tweede Roll-on Roll-off-schip in gebruik genomen en meteen naar Afrika

Defensie beschikt de komende 4 jaar over een tweede Roll-on Roll-off-schip (RoRo). Hiermee zijn legervoertuigen gemakkelijk over grote afstanden te vervoeren. Het huurcontract voor het m.v. Southern Rock is al getekend. Het schip is ook al onderweg naar Dakar met materieel voor oefening African Lion in Dakar. Vandaag arriveert de lading.

Het m.v. Southern Rock is 114 meter lang en heeft een laadruimte van 1606 vierkante meter. Het dek is versterkt zodat ook de zwaarste voertuigen aan boord kunnen. Denk aan Pantserhouwitsers, Boxer-pantserwielvoertuigen of CV90-gevechtsvoertuigen.

Defensie heeft sinds 2022 al de beschikking over de New Amsterdam. Dit Roll-on Roll-off-schip is voor 10 jaar gehuurd.    

Door de aanschaf van een tweede RoRo kan Defensie beter voldoen aan de toezegging om bepaalde eenheden snel in te zetten. Een voorbeeld daarvan is de Very High Readiness Join Task Force (VJTF), ook wel bekend als de flitsmacht.

Schaarste op de commerciële markt

Tot nu toe huurde Defensie incidenteel schepen in. Dit wordt steeds duurder door de schaarste op de commerciële markt. Om gegarandeerd over de juiste zeetransportcapaciteit te beschikken, is besloten om een tweede RoRo te huren.

Het contract loopt voor 1 jaar. Maar Defensie heeft een optie om de huur 3 keer met 1 jaar te verlengen.

Andere NAVO-landen kunnen eventueel ook gebruik maken van het m.v. Southern Rock. Dat gebeurt dan tegen een vergoeding.