Defensie zet medewerkers in om nieuwe collega’s te werven

In een nieuwe wervingscampagne roept Defensie haar medewerkers op om iemand aan te melden die goed bij de organisatie zou passen. Zo helpen ze Defensie om de juiste mensen te vinden. Alle medewerkers kennen wel iemand die zich betrokken voelt bij de krijgsmacht. Dat kan een vriend of vriendin of een familielid zijn. Maar ook een buurtbewoner, oud-collega, ex-klasgenoot of hardloopmaatje.

Medewerkers kennen de organisatie en kunnen daardoor een goede inschatting maken wie geschikt is voor een baan bij Defensie. Dat kan als militair of burger, binnen de eigen eenheid en onderdeel of defensiebreed.

Mond-tot-mondreclame

Vroeger zat het werken bij Defensie vaak in de familie. Nu moet er actiever worden geworven. Dat gaat nog steeds het beste via naasten en mond-tot-mondreclame.

De aangedragen kandidaat krijgt alle aandacht en een aanbod op maat. Dit levert uiteindelijk de beste match op voor mens en organisatie.