Voorjaarsnota: geld voor luchtverdediging, munitie en Oekraïne

Het kabinet heeft besloten voor de militaire steun aan Oekraïne 4 miljard vrij te maken voor de periode 2024-2026. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Voorjaarsnota, nadat dit bedrag afgelopen vrijdag al was aangekondigd. Zo kan Nederland de steun aan Oekraine onverminderd voortzetten. Naast extra geld voor Oekraïne krijgt Defensie er vanaf 2028 structureel € 500 miljoen bij. Deze middelen worden ingezet voor het versterken van de luchtverdediging en munitievoorraden.

Vergroot afbeelding Zijaanzicht van een Amraam-raket.
Defensie schaft onder meer extra Amraam-raketten aan.

Minister Kajsa Ollongren: ‘‘We moeten vandaag de krijgsmacht versterken, voor de vrede van morgen. Luchtverdediging en munitie zijn van levensbelang, dat zien we nu ook in Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarom heeft het kabinet extra geld voor deze NAVO-topprioriteiten vrijgemaakt. Daarmee geven we ook een helder signaal aan de industrie af. De uitkomst van de agressieoorlog in Oekraïne is bepalend voor de vrijheid van Europa. Oekraïne kan op ons blijven rekenen. We moeten ook zelf meer investeren in veiligheid: dat is geen luxe maar bittere noodzaak!’’

Vergroot afbeelding Een Norwegian Advanced Surface-to Air Missile System (grond-luchtafweersysteem).
Een Norwegian Advanced Surface-to Air Missile System (grond-luchtafweersysteem).

Luchtverdediging en munitie

Luchtverdediging is een zeer hoge en urgente NAVO-prioriteit, waarvan aan de landen is gevraagd om daar zo snel mogelijk in te investeren. De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat deze militaire capaciteit van levensbelang is. Het kabinet versterkt daarom met voorrang de grondgebonden luchtverdediging. Zonder luchtverdediging zijn eenheden op de grond, in de lucht en op zee, maar ook kritieke infrastructuur kwetsbaar.

“Het extra geld voor Defensie is goed nieuws, want dit betekent dat Defensie aanvullende en noodzakelijke versterkingen kan uitvoeren. Dit bedrag stelt ons in staat om nu verdere verplichtingen aan te gaan en ook de industrie duidelijkheid te geven. We investeren in luchtverdediging en in extra munitie. Gelet op de huidige situatie is de urgentie groot om onze munitievoorraden versneld verder aan te vullen”, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat.

Meer nodig

Er zijn nog meer capaciteiten waar met prioriteit in geïnvesteerd moet worden. Denk aan tank-, inlichtingen- en (counter-) dronecapaciteit en geneeskundige- en logistieke ondersteuning. Ollongren: “De versterking van de luchtverdediging en extra munitie zijn een cruciale stap die niet kan wachten. Daarmee zijn we er nog niet. De plannen voor nog meer investeringen liggen klaar voor het nieuwe kabinet. Daarvoor is meerjarige zekerheid en minimaal 2% van het Bruto Binnenlands Product cruciaal. Alleen dan kunnen we de afschrikking versterken en vrede en veiligheid bewaren.”

Fors geïnvesteerd

Defensie heeft deze kabinetsperiode fors meer geld te besteden. De grootste investering sinds het einde van de Koude Oorlog. Er is geïnvesteerd in een goed salaris, arbeidsvoorwaarden en pensioen voor defensiepersoneel, in de ondersteunende keten en in de aanschaf en het onderhoud van materieel.

De afgelopen periode zijn ook grote investeringen gedaan of in gang gezet. Zo laat Defensie nieuwe fregatten bouwen. Andere voorbeelden zijn de aanschaf van raketartillerie voor grondgebonden eenheden, versnelde aanschaf van munitie en extra F-35 toestellen.