Huisvesting, ICT-systemen en een beter verkeersbeeld voor de Kustwacht

De Kustwacht krijgt moderne ICT-systemen en 2 nieuwe panden. De ICT-vervanging is inmiddels in volle gang. Vandaag gaf staatssecretaris Christophe van der Maat een schriftelijke update over de voortgang van het project Maritiem Operatie Centrum (MOC) Kustwacht aan de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat er op de Noordzee meer sensoren komen om de scheepvaart te monitoren. In het nieuwe MOC wordt deze informatie geïntegreerd tot één nautisch verkeersbeeld voor de Kustwacht. 

Vergroot afbeelding Het Dash 8 vliegtuig van de Kustwacht.
De Dash 8 van de Kustwacht heeft sensoren aan boord die het zeeoppervlak kunnen scannen.

Door het toenemend aantal windparken op zee zijn er meer sensoren nodig voor een goed verkeersbeeld. Het project Verkeersbeeld op Zee (VoZ) verwerkt de data van deze sensoren en vernieuwt de infrastructuur die de informatie analyseert. Ook zorgt dit project voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur tot en met 2036. Het maatregelenprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee heeft een aanvullend budget van € 44,6 miljoen beschikbaar gesteld. Het totale budget voor VoZ wordt hiermee € 48,1 miljoen.

VoZ start naar verwachting in de loop van dit jaar met de uitvoering.

Nieuwbouw

De nieuwbouw op de Helderse Defensielocatie ‘De Nieuwe Haven’ bestaat uit een hoofdgebouw en een zogeheten Uitwijk-, Test- & Trainingscentrum. Het Rijksvastgoedbedrijf liet eind vorig jaar weten dat de kosten voor de nieuwbouw hoger uitvallen. Dat komt door de hogere marktprijzen in de bouwsector en nieuwe prognoses over de stijging van de zeewaterspiegel.

De betrokken ministeries hebben in totaal € 24,3 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het totale budget voor de nieuwbouw komt daarmee op € 56,9 miljoen. De oplevering staat gepland voor 2026.

Vertraging incidentmanagementsysteem

Het overgrote deel van de nieuwe ICT-systemen en applicaties heeft de Kustwacht al in gebruik. De nieuwe overkoepelende applicatie voor incidentmanagement, Guardion Coastguard, had in de praktijk nog beperkingen. Dat leidde tot vertraging en een latere ingebruikname. Om dit op te lossen is een van de deelproducten vervangen door een maatwerkoplossing.

Belang bescherming Noordzee

Rondom de Noordzee lopen meerdere projecten. Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stemmen af over de samenhang en integratie daarvan. Afgelopen juli besloot het kabinet dat Defensie een grotere rol krijgt bij de bescherming van de infrastructuur op de Noordzee. De taak om potentiële dreigingen in de omgeving van het Nederlandse deel van de Noordzee in beeld te brengen werd bij dit ministerie ondergebracht. In december vorig jaar informeerde Defensie de Kamer over de aankoop van middelen en materieel om de Noordzee te beschermen. Hiermee versterkt de organisatie haar ISR-capaciteit (intelligence, surveillance en reconnaissance).