Weekoverzicht Defensieoperaties

Zr.Ms. Groningen heeft in het Caribische gebied binnen 24 uur 2 drugstransporten onderschept. In totaal ging het om 1.040 kilo cocaïne. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 8 tot en met 14 juni 2022

Vergroot afbeelding Balen cocaïne.
De marine onderschepte meer dan 1.000 kilo cocaïne.

De Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.

Defensieduikers onderzoeken wrak bommenwerper

Defensieduikers helpen Amerikaanse militairen om te achterhalen welk vliegtuig er precies ligt op zo'n 7,5 kilometer uit de kust van Texel. Het gaat in elk geval om een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Een Texels vissersschip stuitte in 2013 toevallig op het wrak. Het onderzoek moet de nabestaanden meer duidelijkheid geven over het lot van de bemanning. Inmiddels zijn de eerste sonarbeelden gemaakt. De duikers proberen de bommenwerper ook van dichtbij te bekijken. 

Het onderzoek wordt geleid door de Amerikaanse Defense POW/MIA Accounting Agency dat naar vermiste militairen zoekt. Ook deze week wordt er nog gezocht. Verdere analyse van de onderzoeksresultaten moet duidelijk maken welk vliegtuig er echt ligt. Er zijn tijdens WOII meerdere toestellen in de Noordzee neergestort.

Verdediging NAVO-gebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft verder nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.
 • Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.
 • Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. De trainingsactiviteiten van deze missie zijn tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell gaf onder meer als reden dat de Malinese autoriteiten onvoldoende garanties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.
 • Nederlandse en Duitse Patriot-luchtverdedigingssystemen beschermen in Centraal-Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband.
 • Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als vlaggenschip van Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf voor dit vlootverband van de NAVO. Zr.Ms. Karel Doorman maakt er ook deel van uit. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • Defensie heeft in de omgeving van het Calandkanaal te Rotterdam geholpen bij de zoektocht naar een vliegtuigwrak. Het wrak en de stoffelijke overschotten zijn helaas niet gevonden.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie identificeerde en ruimde 30 explosieven.
 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
 • Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp.
 • Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie. Dat gebeurt bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.