Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensie ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het invoeren en inzetten van een digitaal Europees vaccinatiepaspoort. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 9 tot en met 15 juni.

Vergroot afbeelding Een militair vertrekt bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Aan de muur een bord met 'Defensie bedankt!'.
De medische hulp van Defensie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht stopte deze week.

Daarvoor levert de krijgsmacht specialisten op het gebied van het zogenoemde Wargaming. Dit is het inzichtelijk maken van processen en scenario's in geval van incidenten/calamiteiten. Het gaat in 1e instantie om 4 mensen, maar is uit te breiden tot 10. Zij ondersteunen sessies waarbij de introductie van de CoronaCheck-app wordt doorgenomen. Dit gebeurt met betrokken partijen, zoals de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken, het RIVM, de GGD-GHOR en Logius (dienst digitale overheid). Het doel is om voorafgaand aan de live-gang op 1 juli inzichtelijk te krijgen wat er nog moet gebeuren en wat mogelijke uitdagingen kunnen zijn.

Einde coronahulp UMCU

De medische hulp van Defensie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht stopte deze week. Vanwege dalende besmettingscijfers neemt de druk op de zorg af. Militairen sprongen sinds oktober vorig jaar bij om landelijke coronazorg te verlenen. Defensie leverde onder meer artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel.

Bekijk de huidige inzet van Defensie in strijd tegen het coronavirus.

Vergroot afbeelding Zwart-wit-foto van militairen uit Burkina Faso en Ivoorkust tijdens de les van Nederlandse stafofficieren over Information Operations.
Militairen uit Burkina Faso en Ivoorkust tijdens de les van Nederlandse stafofficieren over Information Operations.

Mali

Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Stafofficieren van de afdeling Information Operations gaven in Timboektoe les aan infanterie-eenheden Burkina Faso en Ivoorkust die op patrouille gaan.

Togo

In Togo begonnen 4 Nederlandse militairen met de 10-weekse training van een infanteriebataljon. Dit gebeurt in het kader van het Amerikaanse Global Peace Initiative. Het doel is het vergroten van de kennis en kwaliteit zodat militairen meer kunnen bijdragen aan vrede en veiligheid in de eigen regio.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battlegroup waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.
 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen het vliegveld van Erbil. Dat doen zij samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen. Nederland neemt in het land ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich met training en advies op het versterken van de veiligheidssector.
 • Nederland heeft verder nog 2 officieren in Bagdad. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen.
 • Vanuit Qatar werken Nederlandse stafofficieren mee aan de strategische planning voor zowel Operation Inherent Resolve als de missie Resolute Support.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Defensie bouwt de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan op dit moment af. Militaire specialisten werken er aan de zogeheten redeployment, oftewel het terughalen naar Nederland van militairen en materieel.
 • 6 Nederlandse militairen werken voor de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali).
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Mission Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 40 keer uit na meldingen dat er ergens explosieven zouden liggen. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar nodig. De dienst vernietigde ook 1 explosief op zee.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.