Eenheden Koninklijke Marine Reserve (KMR)

De Koninklijke Marine Reserve (KMR) bestaat uit 5 eenheden: Ondersteuning evenementen, Ceremonieel, Bureau Maritieme Zaken, Operationele eenheid en Specialisten KMR.

 • Ondersteuning evenementen
  De marine organiseert en ondersteunt evenementen. Reservisten helpen met bijvoorbeeld het opbouwen en afbreken van een voorlichtingsstand, klimmuur of survivalbaan. Bij grote evenementen hebben reservisten soms ook een adviserende of coördinerende rol. 
   
 • Bureau Maritieme Zaken
  Het Bureau Maritieme Zaken zorgt voor afstemming tussen de militaire en civiele scheepvaart. Denk bijvoorbeeld aan operaties die de marine op zee uitvoert, voor vrije doorvaart van handelsschepen. 
   
 • Ceremonieel
  De marine kent vanuit haar historie veel ceremoniële protocollen. De eenheid Ceremonieel ondersteunt hierbij of voert ze zelfstandig uit. Dat gebeurt soms met inzet van reservisten. Bijvoorbeeld bij uitvaarten, aanbieden van geloofsbrieven of bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders.
   
 • Operationele eenheid
  Reservisten van dit onderdeel worden ingezet als er een tekort is aan personeel, als ondersteuning bij een operationele eenheid. Bijvoorbeeld als bewaker en beveiliger, oefenvijand of specialist. Deze eenheid staat het dichtst bij de operationele eenheden.
   
 • Specialisten KM
  De eenheid bestaat uit specialisten, bijvoorbeeld juristen, tolken, cyberspecialisten en artsen. Deze reservisten worden ingezet als de specifieke kennis niet voorhanden is binnen Defensie. De inzet is meestal voor een korte periode.

Reservist worden?

Wil je reservist worden bij de Koninklijke Marine? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl.