Patrouilleschepen

Korte video over de patrouilleschepen van de Holland-klasse. Het zijn flexibel inzetbare vaartuigen, toegerust op de bewaking van kustwateren. Naast antiterrorisme- en antipiraterijoperaties, worden deze zogenoemde ocean-going patrol vessels (OPV) ook ingezet voor drugsbestrijdingsoperaties.