Marine in het Caribisch gebied

Korte video over de Koninklijke Marine en het Caribisch gebied. De marine draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied. Dit gebeurt vanuit het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied. Er zijn 2 marinekazernes op Curaçao en 1 op Aruba. Op Sint Maarten is het mariniersdetachement Sint Maarten gevestigd.

De Koninklijke Marine in het Caribisch gebied zorgt voor vrede en veiligheid op en vanuit zee in het overzeese deel van ons koninkrijk. Ongeveer 800 militairen en burgers werken hier aan stabiliteit en handhaving van de internationale rechtsorde. Vanaf Curaçao, Aruba en Sint Maarten zetten mariniers, een landmachtcompagnie, Curaçaose en Arubaanse milities en 2 marineschepen zich in voor het verdedigen van ons grondgebied. Ze binden de strijd aan met drugstransporten over zee. Ze verlenen militaire bijstand aan lokale autoriteiten, door het zoeken naar wapens en vermiste personen of het beveiligen van objecten. Tijdens het orkaanseizoen staan deze eenheden paraat om de bevolking te helpen. Daar waar de nood het hoogst is. Met water, voedsel, medicijnen en ordebewaking. Op Curaçao leidt de marine de Arubaanse en Curaçaose militie op om samen bij te dragen aan de veiligheid op de eilanden. Want ook in het Caribisch gebied zijn de Koninklijke Marine en de collega's van de andere Defensieonderdelen 365 dagen per jaar inzetbaar. Om te beschermen wat ons dierbaar is.