Weekoverzicht Defensieoperaties

Op militair terrein is een nieuwe (nood)opvang geopend. In de Groningse Marnewaard kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tijdelijk 500 tot 700 mensen huisvesten. Inmiddels biedt Defensie op 5 locaties onderdak aan asielzoekers en vluchtelingen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 7 tot en met 13 september 2022.

Vergroot afbeelding Toegangspoort Marnewaard.
Hier in de Marnewaard is de nieuwste (nood)opvang geopend.

Mede doordat militairen waren betrokken bij de bouw van onderkomens in de Marnewaard werd de locatie binnen 9 dagen geopend.

Met het creëren van nieuwe opvang heeft Defensie een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid ingewilligd.

Vergroot afbeelding 4 militairen op een zandpad in bergachtig terrein.
Verplaatsen door bergachtig terrein in Roemenië.

Roemenië

Internationaal optreden is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Daarom traint 11 Luchtmobiele Brigade niet alleen met Franse partners, maar ook met Roemeense. De Rode Baretten maken deel uit van de Battle Group Forward Presence in Roemenië. Met een oorlog aan de andere kant van de grens tonen de militairen de Russische agressor wat de NAVO als bondgenootschap onder meer in huis heeft.

Vergroot afbeelding Groep militairen, terreinwagen met rood kruis en een Roemeense Puma-helikopter in de Transsylvanische Alpen.
In de Transsylvanische Alpen konden de militairen gebruik maken van een Roemeense Puma-helikopter.

Tactische scenario's volgden elkaar daarom in rap tempo op. Zo kwamen bijvoorbeeld een wateroversteek, verplaatsen door bergachtig terrein, navigeren en een gewonde vervoeren aan bod.
Om van A naar B te komen in de Transsylvanische Alpen konden de militairen gebruik maken van een Roemeense Puma-helikopter.

Vergroot afbeelding Rode Baretten lopen door een dal in Roemenië.
Rode Baretten die deel uitmaken van de Battle Group Forward Presence in Roemenië.

Zo’n 100 Nederlandse militairen maken daar deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. De militairen bereiden zich voor om met deze multinationale eenheid het NAVO-grondgebied in Roemenië te verdedigen, mocht de situatie in het uiterste geval escaleren. Voor de legering van de Belgische, Franse en Nederlandse militairen bouwt een 66-koppig genietaakteam aan een kamp in Cincu. Dat moet eind oktober gereed zijn.

Verdediging NAVO-grondgebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO op defensie.nl (via internet).

Lopende operaties buitenland:

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vandaaruit werken ook 3 militairen als adviseur van de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Op het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq) met 5 militairen. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element.
 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.
 • Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
 • Er zijn ongeveer 100 Nederlandse militairen gestationeerd in Centraal-Slowakije. Daar beschermen Duitse en Nederlandse Patriot-luchtverdedigingssystemen vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
 • Zo’n 90 militairen trainen op grote schaal Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk.
 • Logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman maakt deel uit van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland heeft heel 2022 de leiding over dit vlootverband en levert naast de commandant ook een groot deel van de staf. SNMG1 is een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Inmiddels heeft Zr.Ms. Tromp zich ook bij SNMG1 aangesloten.
 • Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
 • Zr.Ms. Vlaardingen vaart voor het Standing NATO Mine Countermeasures Group 2. Dit NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in en rond de Middellandse Zee.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie. 
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).
Vergroot afbeelding 2 jachtvliegtuigen boven de wolken.
De Quick Reaction Alert is weer in Nederlandse handen.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie identificeerde en vernietigde in totaal 42 explosieven in het hele land.
 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen.

Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.

 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, in Zeist, op 2 plaatsen in Zoutkamp (Groningen) en op Legerplaats Harskamp in Ede.