Maatregelen na onderzoek WhatsApp-groep marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft onderzoek gedaan naar onwenselijke uitlatingen via WhatsApp-berichten door 11 medewerkers, werkzaam op Schiphol. Aan de betrokkenen zijn diverse straffen en maatregelen opgelegd, variërend van ontslag tot en met ambtsberichten.

Vergroot afbeelding Een marechaussee bij Schiphol.
Beeld ter illustratie.

Het cluster integriteit van de marechaussee heeft het onderzoek uitgevoerd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie kwam het cluster tot de conclusie dat er geen sprake is van strafbare feiten. Daarna heeft het cluster intern onderzoek gedaan. Dat richtte zich op de leden van een zakelijke WhatsApp-groep. Zij deelden onderling met hun telefoon stickers, onder meer van discriminerende aard.

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens: “De door het cluster integriteit onderzochte afbeeldingen en het daarbij horende gedrag zijn voor de Koninklijke Marechaussee onacceptabel. Iedereen is verantwoordelijk voor een sociaal veilige werkomgeving, waarin we professioneel, integer en respectvol met elkaar omgaan.”

Bewustwordingsgesprekken

Een medewerker met een leidinggevende functie is ontslagen vanwege het verzenden van de stickers en rol bij de gebeurtenissen. Een andere medewerker is overgeplaatst naar een andere afdeling en er zijn 7 ambtsberichten uitgereikt. Dit is een schriftelijk besluit waarin gedragingen van een militair zijn vastgelegd, dat kan worden meegewogen bij toekomstige rechtspositionele besluiten over de militair. Diverse betrokkenen hebben bewustwordingsgesprekken gehad met hun commandant.

Met alle betrokken medewerkers worden leerafspraken gemaakt. Deze militairen gaan hun ervaringen en inzichten delen met nieuwe collega’s, zodat zij kunnen leren van de gemaakte fouten. Hiermee wordt beoogd bewustwording te creëren en herhaling van de gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.