Viceadmiraal Boots gunt SGP-jongeren teamspirit Defensie

‘Jouw veiligheid in gevaar?!’ was het thema van de jaarlijkse SGP-jongerendag. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots sprak hier dit weekend over voor een publiek van honderden jongeren van de Staatskundig Gereformeerde Partij. Voor het antwoord ging hij onder meer in op de vraag wanneer hij zichzelf onveilig voelde.

Vergroot afbeelding Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots tijdens zijn speech.
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots tijdens zijn speech.

Dat ervoer Boots voor het eerst als dienstplichtig mijnenjachtofficier aan boord van Hare Majesteits Hellevoetsluis. Irak en Iran waren in oorlog en Nederland hielp in de Perzische Golf koopvaardijschepen veilig te houden. Plotseling bleken ze in een gebied vol mijnen te varen.

Boots: “We vonden er in een paar dagen een stuk of 6. De spanning vloog je af en toe naar de keel, maar aan de oppervlakte heerste er vooral rust. We hadden hiervoor geoefend, maar nu was er een toch vrij relevant verschil: één foutje en het was einde verhaal.”

Hoewel het ze goed afging en ze ongeschonden thuis kwamen, bleek de situatie toch niet zonder impact. Boots: “Eenmaal thuis merkte ik dat ik erg gespannen was. Ik vond veel dingen die ik deed niet heel relevant en eigenlijk had ik, met de kennis van nu, een lichte vorm van PTSS.”

Naar elkaar omkijken

Gelukkig kon hij het een plek geven, maar het maakte wel duidelijk wat  onveiligheid met je kan doen. “Misschien herkennen jullie dat gevoel wel. Dat je je onveilig voelt, en tegelijk weinig tot geen controle hebt. Zoals tijdens die 2 grote momenten van de afgelopen tijd: de pandemie en Oekraïne”, vervolgde Boots. “Hoe was dat eigenlijk voor jullie? Hebben mensen naar jou omgekeken? Heb jij naar anderen omgekeken? Was je eenzaam of was het juist te druk in huis? Vond je houvast in het geloof?”

Voor Defensie is het volgens Boots belangrijk om kalm blijven in tijden van crisis. Maar wat hemzelf betreft geldt dat ook voor het op elkaar letten. “Of je nu op een mijnenjager zit of op een kantoor. Want je bent zo sterk als het team waar je in zit. Ik prijs me gelukkig met ons team. “

Onverholen wervingsactie

Dat geldt volgens Boots in het algemeen bij het werken aan veiligheid: “Kalm blijven, als team opereren, op elkaar te letten en dat het liefst met een beetje humor.”

De organisatie had hem gevraagd  om antwoord te geven op de vraag wat Defensie kan doen voor de veiligheid. Hij draaide die vraag om en stelde hem aan het publiek. “Wat kan jij als jongere doen? Waarom kom je niet bij Defensie? Want het gaat niet alleen om jouw veiligheid. Maar ook die van anderen. Dit lijkt een onverholen wervingsactie, en dat is het ook. Ik zou jullie de teamspirit van Defensie allemaal gunnen.”