Team Criminele Inlichtingen

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Koninklijke Marechaussee verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Belangrijkste bronnen zijn informanten. Dit zijn personen die in het geheim informatie verstrekken. Met de ingewonnen informatie kan het TCI misdrijven voorkomen en verdachten opsporen.

Informatie delen met het TCI

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over een ernstig misdrijf. Zoals:   

  • drugssmokkel vanuit en naar Nederland;
  • mensensmokkel;
  • mensenhandel;
  • drugskoeriers;
  • misdrijven die op Schiphol of op een andere luchthaven in Nederland plaatsvinden;
  • misdrijven waarbij militairen betrokken zijn.

U kunt geen informatie met het TCI delen die u als getuige, of op een andere manier al met de marechaussee of politie heeft gedeeld.

Hoe verloopt het contact met het TCI?

Het Team Criminele Inlichtingen is bereikbaar op telefoonnummer (030) 276 12 16. Als u dit nummer belt, vraagt een medewerker van het TCI in het kort te vertellen welke informatie u wilt delen. Is het een zaak voor het TCI, dan vraagt de medewerker naar uw persoonsgegevens en telefoonnummer. Het TCI neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak kunt u de informatie in detail bespreken. Is het geen zaak voor het TCI, dan wordt u (voor zover mogelijk) doorverwezen naar de juiste instantie.

Anoniem informatie delen

Het gesprek dat u met het TCI voert is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens zijn alleen bekend bij het TCI. Uw gegevens worden dus niet gedeeld met anderen binnen of buiten de marechaussee.

Vergroot afbeelding In beslag genomen drugs op een kade.
In beslag genomen drugs.

Beloning

Leidt de informatie die u geeft tot een aanhouding of inbeslagname, dan kunt u hier een financiële beloning voor krijgen. Beloningen verschillen per geval. Vooraf worden geen uitspraken gedaan over de hoogte van een beloning.

Aangifte

Als militair of reiziger op een Nederlandse luchthaven kunt u bij de marechaussee digitaal aangifte of melding doen van een klein strafbaar feit. Ga daarvoor naar de pagina 'Aangifte of melding doen' op politie.nl.