Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

De Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) verwerkt en analyseert Passenger Name Record (PNR)-gegevens.

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf 18 juni 2019 verplicht om PNR-gegevens van alle vluchten die in Nederland aankomen of uit Nederland vertrekken door te geven aan Pi-NL. Indien nodig geeft Pi-NL de PNR-gegevens voor meer onderzoek door aan bijvoorbeeld de Politie of het Openbaar Ministerie.

PNR-gegevens

PNR-gegevens zijn reserverings- en check-in-gegevens die luchtvaartmaatschappijen vastleggen van iedere passagier die een vlucht boekt. Passagiersgegevens kunnen essentiële informatie bevatten voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.

Zelfstandig

De Pi-NL is een zelfstandige eenheid met een eigen wettelijke taak en bevoegdheden. De eenheid  valt onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid, maar is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.