Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee

De Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee verricht operationele en ceremoniële taken.

Operationele taken

Ruiters van de bereden brigade dragen bij aan de handhaving van de openbare orde en de algemene politietaak. De Koninklijke Marechaussee zet ze onder meer in om open dagen van de krijgsmacht ordelijk te laten verlopen.

Ceremoniële taken

Het bereden ere-escorte maakt deel uit van de stoet op Prinsjesdag. Het escorte bestaat dan uit 34 ceremonieel geklede ruiters en paarden. De koning kan de bereden brigade ook vragen voor inzet bij andere ceremoniële diensten te paard, zoals het begeleiden van ambassadeurs bij het aanbieden van de geloofsbrieven.

Oprichting

De Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee is in 2002 opgericht voor de bruiloft van toenmalig kroonprins Willem Alexander met prinses Máxima. De Koninklijke Marechaussee kreeg het verzoek met een bereden ere-escorte deel te nemen aan de rijtoer van het bruidspaar door Amsterdam.