Brochure Reservisten bij gemeenten

De brochure geeft reservisten en hun civiele leidinggevenden inzicht in de rechten en plichten van reservisten, zodat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over hun inzet.

Zie ook