Hoofdkwartier luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht wordt aangestuurd vanuit het hoofdkwartier in Breda. De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft de leiding, ondersteund door een plaatsvervanger en een staf.

Staf Commando Luchtstrijdkrachten

De Staf Commando Luchtstrijdkrachten maakt het beleid en stuurt de organisatie aan. De staf bestaat uit 3 directies, die elk over een ander gedeelte van het organisatiebeleid gaan:

  • De Directie Operaties zorgt dat luchtmachteenheden kunnen oefenen en klaar zijn voor inzet. Vanuit een commandocentrum co├Ârdineert de directie de inzet van de luchtmacht in binnen- en buitenland.
  • De Directie Materieellogistieke Instandhouding zorgt dat de luchtmacht over het juiste materieel beschikt.
  • De Directie Personeel en Bedrijfsvoering zorgt dat de luchtmacht over voldoende en kwalitatief goed personeel beschikt. En zorgt voor ontwikkeling, beheer en bewaking van de bedrijfsvoering.

Luchtmachtraad

De Luchtmachtraad neemt belangrijke beslissingen over de luchtmacht. De raad is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de luchtmacht. Het is vergelijkbaar met de Admiraliteitsraad, Landmachtraad en Marechausseeraad bij de andere krijgsmachtdelen.