Weekoverzicht Defensieoperaties

Een Nederlandse eenheid gespecialiseerd in het reageren op onder meer chemische en nucleaire aanvallen zit nu in Litouwen. Hier neemt dit CBRN-team de komende 6 weken deel aan oefeningen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 13 tot en met 20 april 2022.

Vergroot afbeelding Een voertuig van de CBRN-eenheid gaat van boord in de Litouwse haven Klaipeda.
Een voertuig van de CBRN-eenheid gaat van boord in de Litouwse haven Klaipeda.

Het peloton draait mee binnen een Duits-Nederlandse CBRN-compagnie van de enhanced Forward Presence. Tijdens de multinationale oefening Iron Wolf worden namelijk ook aanvallen met chemische en/of nucleaire wapens getraind. De specialisten zijn er onder meer om te oefenen in het ontsmetten van militairen en voertuigen.

Defensie kan deze extra capaciteit inzetten doordat het kabinet het aantal beschikbare militairen voor de eFP heeft opgehoogd. Dat was 250, maar stijgt dit jaar naar maximaal 350. Er is op dit moment in Litouwen overigens geen sprake van een daadwerkelijke verhoogde CBRN-dreiging.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Vergroot afbeelding Patriots in groen landschap.
Archieffoto Patriots.

Patriot-vuureenheid in Slowakije

De Patriot-vuureenheid die 14 april naar Slowakije vertrok is daar inmiddels aan de slag. Met grondluchtgeleidewapensystemen schrikken de Nederlandse militairen de Russen af en verdedigen indien nodig een deel van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied tegen inkomende raketten.

Bulgarije

F-35 gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanuit Bulgarije het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt bezocht het ongeveer 100-koppige detachement. 

Bijdrage aan verdediging NAVO-gebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Drugsvangsten

Zr.Ms. Friesland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties. Op gebied van contrabande-onderscheppingen boekte het patrouilleschip in korte tijd meerdere successen.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland draagt bij aan VN-missie Minusma in Mali. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.
 • Ook ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. Deze missie is alleen tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zei dat de Malinese autoriteiten onvoldoende veiligheidsgaranties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.
 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
 • Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.
 • Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde en identificeerde 55 explosieven.
 • Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
 • Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en  Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp. Defensie is ook betrokken bij de dagelijkse aansturing van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding.
 • De Nederlandse ondersteuning (host nation support) bij de doorvoer van Amerikaans materieel naar Oost-Europa is beëindigd. Alle spullen voor oefening Defender 22 zijn inmiddels bij het Limburgse Venlo de grens over. 75 Defensiemedewerkers zorgden onder meer voor bewaking van het havengebied in Vlissingen, ook op en in het water.
 • Militaire zoekspecialisten ondersteunden de politie. Zij kamden een woning, bedrijfspanden, voertuigen en tuinen uit in IJmuiden, Heemskerk en Amsterdam. Het zogenoemde Advanced Search Team was op zoek naar mogelijk illegale spullen in verborgen ruimten.