Presentatie online informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 en 24 januari 2022

Algemene informatie over de voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel. Deze presentatie is gegeven tijdens online bijeenkomsten op 19 en 24 januari 2022.

Toegankelijkheid

Deze presentatie voldoet niet aan de eisen voor toegankelijkheid. Heeft u moeite de informatie uit deze presentatie te lezen of te bekijken? Laat dit dan weten in een e-mail aan informatiedepeel@mindef.nl.