Taken landmacht

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Zij gaan door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp of ondersteunen bij rampen.

Bekijk de video's onderaan deze pagina om een indruk te krijgen van de landmacht.

Taken in Nederland

De Koninklijke Landmacht heeft in Nederland een aantal (hoofd)taken:

  • De landmacht verdedigt het Nederlandse grondgebied. Tegen vijandige landen, maar ook tegen aanvallen van groeperingen op bijvoorbeeld Nederlandse burgers of vitale objecten als (kern)energiecentrales, drinkwatervoorzieningen en computersystemen.
  • De landmacht ondersteunt overheidsinstanties. Bij rampen en crisis, maar ook in minder acute situaties. Vrijwel dagelijks roepen civiele autoriteiten de hulp van de landmacht in. Vaak is er behoefte aan specifiek militair materieel of kennis. Met name bij (grote) calamiteiten zoals de uitbraak van veeziektes en overstromingen, maar ook bij politieonderzoek en het ruimen van explosieven.
  • De landmacht ondersteunt maatschappelijke organisaties, maar dit is geen hoofdtaak. De landmachtbrigades in de regio kijken of het maatschappelijk belang opweegt tegen de inspanning die het kost.

Taken in het buitenland

De belangrijkste taken van de landmacht in het buitenland zijn:

  • verdedigen van het grondgebied van de NAVO-bondgenoten;
  • vrede behouden of afdwingen;
  • bieden van humanitaire hulp;
  • beschermen burgers en ondersteunen civiele organisaties. Bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van een veiligheidsapparaat.
Vergroot afbeelding Nederlandse militairen tijdens een patrouille voor Minusma, de VN-missie voor veiligheid in Mali (2014).
Nederlandse militairen tijdens een patrouille in Noord-Mali.

De landmacht doet dit samen met andere krijgsmachtdelen en buitenlandse legereenheden. Ook gebeurt dit altijd in internationale samenwerkingsverbanden met Europese of NAVO-bondgenoten en gastlanden.

Toekomst landoptreden

De landmacht bereidt zich voor op de toekomst. Op technologische, politieke, sociaal-economische en demografische veranderingen in de wereld. En de nieuwe manieren van militair optreden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Lees meer in de Defensienota 2022.

Video: Vechten voor vrede en vrijheid

De video ‘Vechten voor vrede en veiligheid’ laat zien wat de Koninklijke Landmacht doet.

In Nederland leven we in vrede en vrijheid. Onbetaalbaar, en niet vanzelfsprekend. Daarom beschermt Defensie wat ons dierbaar is.

Nederland verandert, de wereld om ons heen verandert. Veranderingen die van ons vragen om te doen waar we voor staan. Wij bij de Koninklijke Landmacht vechten voor vrede en vrijheid. We beschermen ons eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied vanaf de grond.

Als open economie en samenleving heeft Nederland een groot belang bij internationale stabiliteit. We beschermen de zwakken, helpen waar mogelijk en bouwen waar anderen daar nog niet klaar voor zijn. Dat doen we overal in de wereld. Voor gevechts- of vredessituaties, om oplaaiende conflicten te bestrijden of om humanitaire hulp te verlenen.

Maar we beschermen ook dagelijks onze burgers met nationale inzet. Bij calamiteiten of wanneer er specialistische eenheden nodig zijn. Dit doen we om Nederland, onze burgers en onze belangen te beschermen.

Onze mensen zijn de kracht van de landmacht. Het is de militair op de grond die dat verschil maakt. De laatste 100 meter die bepalend zijn. Daarmee staan wij tussen de mensen en kijken ze in de ogen. We kunnen iedere vijand aan. Of hij nu gepantserd of bijna onzichtbaar is. Dat maakt ons uniek.

Wij gaan door waar anderen moeten stoppen. Teambelang gaat boven individueel belang. Wij doen wat noodzakelijk is. Ongeacht de gevolgen voor de militair zelf. Wij vechten voor vrede en vrijheid.