Inspectie wijst na onderzoek schietincident op belang veiligheidsvoorschriften

Defensie moet de veiligheidsvoorschriften en beheersmaatregelen beter naleven en controleren. Bij de voorbereiding op missies moet er meer aandacht zijn voor operationeel risicomanagement. Dat geldt ook bij veranderende omstandigheden. Daarnaast moet de organisatie de individuele discipline stimuleren. Dat is vooral belangrijk als het gaat om wapens en munitie.

Vergroot afbeelding Een militair schiet met een Glock.
Een militair schiet met een Glock.

Dit meldt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) in het rapport Schietongeval Camp Bulldog.

Het schietincident waar de inspectie onderzoek naar deed vond plaats in 2022 in Erbil, Irak. Een landmachtmilitair raakte toen zwaargewond. Dat gebeurde door een ongecontroleerd schot van een collega tijdens wapenonderhoud aan een Glock-pistool.

De IVD wijt het ongeluk aan onachtzaamheid en onoplettendheid. Dit als gevolg van onvoldoende veiligheidsbewustzijn binnen de betrokken eenheid. Ook was er onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsketen.

Schietongeval Kamp Marmal

Eerder onderzocht de IVD een schietongeval tijdens een oefening op Kamp Marmal in Afghanistan in 2021. Vanwege de overeenkomsten met het schietongeval op Camp Bulldog blijft de IVD met haar aanbevelingen dicht bij haar eerdere boodschap.

Defensie gaf toen al aan maatregelen te hebben genomen om het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid te intensiveren. De organisatie ziet de nieuwe aanbevelingen dan ook als een stevig signaal om de aandacht hiervoor niet te laten verslappen.