Defensie eert hoogbejaarde mentor van studentenweerbaarheden

Studentenweerbaarheden treden samen met actief dienende militairen op, onder meer tijdens Prinsjesdag en Dodenherdenking. Verder gebeurt dat bijvoorbeeld bij een koninklijke inhuldiging, huwelijk of staatsbegrafenis. Eerste luitenant b.d. Johann Stiehl fungeerde 36 jaar lang als mentor voor deze eenheden. Vandaag bedankte Defensie hem daarvoor met het Ereteken voor Verdienste in brons.

Vergroot afbeelding Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang speldt het ereteken op bij Stiehl.
Stiehl ontvangt het ereteken van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang.

De 88-jarige Stiehl werd op 23 oktober 1935 geboren in Rotterdam. Hij maakte in de Tweede Wereldoorlog het bombardement op zijn stad mee. Sinds 1955 is hij onder de wapenen. Hij is nog steeds actief voor de krijgsmacht.

Stiehl ontving het ereteken vanwege zijn langdurige en vrijwillige inzet bij het instandhouden, begeleiden en onderwijzen van de 10 studentenweerbaarheden in Nederland. Deze verenigingen laten studenten informeel kennis maken met verschillende aspecten van de krijgsmacht. Stiehl leidde de vrijwilligers onder meer op tot schutter. Ook leerde hij ze andere militaire basisvaardigheden. Daarnaast droeg hij bij aan het werven van hoog opgeleide jongeren voor alle krijgsmachtdelen.

Vergroot afbeelding Het Ereteken voor Verdienste in brons en een certificaat.
Het Ereteken voor Verdienste in brons.

Schietwedstrijd

In zijn jonge jaren koesterde Stiehl goede herinneringen aan zijn dienstplicht. Toen hij zijn buurman in gevechtstenue en wapen naar de kazerne zag vertrekken, meldde hij zich als reservist bij het Korps Nationale Reserve. Hij werd begeleider van de Rotterdamse studentenweerbaarheid. Daarmee vormde hij de brug tussen de academische wereld en de krijgsmacht. Later organiseerde hij de eerste editie van de schietwedstrijd tussen de studentenweerbaarheden van Nederland.

Stiehl werd ook begeleider van de studentenweerbaarheden van Delft en Den Haag. Op zijn 55e moest hij met functioneel leeftijdsontslag. Maar hij kon het militair zijn niet loslaten en ging door met zijn werk. Als vrijwillig en onbezoldigd medewerker mocht hij het uniform aanhouden. Uiteindelijk begeleidde hij alle studentenweerbaarheden in Nederland.

Vergroot afbeelding Stiehl zit op een stoel temidden van andere aanwezigen tijdens de ceremonie.
Als mentor was Stiehl verantwoordelijk voor de inzet van de studenteneenheden bij ceremonies.

Ceremonies

Als mentor was hij verantwoordelijk voor de inzet van de eenheden bij ceremonies. Zoals bij de staatsbegrafenissen van prins Claus, koningin Juliana en prins Bernhard. Maar ook bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima en de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De studentenweerbaarheden kregen daarnaast een vaste plek in de ereafzetting op het Binnenhof in Den Haag tijdens Prinsjesdag.

Vele jaren trad Stiehl op die derde dinsdag in september op als detachementscommandant. Vanwege zijn leeftijd kan dat niet meer. Wel zorgt hij er nog altijd voor dat de exercitie wordt aangeleerd en dat de ceremoniële uniformen worden verstrekt. Stiehl krijgt die dag een ereplaats in de Ridderzaal.

Hij begeleidt ook nog steeds de studentenweerbaarheid bij de ceremoniële afzetting tijdens de dodenherdenking in zijn woonplaats Rotterdam. Daarbij treedt hij nog wel op als detachementscommandant.

De kennis, ervaring, en connecties van Stiehl zijn onlosmakelijk verbonden met het voortbestaan van de studentenweerbaarheden. Het is de vraag of ze nog actief zouden zijn voor de krijgsmacht als Stiehl niet 36 jaar lang hun mentor was geweest.