Grote verbouwingsoperatie kazernekeukens van start

Het landelijke keukenverbouwingsprogramma ‘basis op orde’ is vandaag van start gegaan. Op ruim 80 locaties in Nederland, Duitsland en het Caribisch gebied worden de kookfaciliteiten ingrijpend aangepast. Het doel is een veilige, efficiënte keuken op alle bestaande Defensielocaties.

Aan de operatie is jaren van voorbereiding voorafgegaan. Binnen nieuwe samenwerkingsverbanden zijn nieuwe uitgangspunten en normen geformuleerd. Daarbij is veel aandacht voor het modulair bouwen. Door keukens makkelijk aanpasbaar te maken aan nieuwe ontwikkelingen, worden ze toekomstbestendig.

Duurzaam

Ook worden zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Denk aan het toepassen van slimme, energiezuinige en waar mogelijk elektrische apparatuur en ledverlichting en het verwijderen van verouderde koelmiddelen.

Dankzij het repeterende karakter van de keukens kan het werk tegelijkertijd op zo’n 30 locaties plaatsvinden. Het is de bedoeling dat die locaties nog dit jaar gereedkomen. Als eerste zijn onder meer de Generaal Spoorkazerne (Ermelo), de Beatrixkazerne (Den Haag), Kantorencomplex Maasland en het opslag- en onderhoudscomplex in Eygelshoven aan de beurt. Deze eerste projecten leveren weer waardevolle informatie op voor de vervolgprojecten.

Vastgoed

Defensie investeert fors in kazernes voor een moderne, duurzame en structureel betaalbare vastgoedportefeuille. Dit is echter een proces voor de lange termijn en duurt zeker 10 tot 15 jaar.

Dit vraagt dan ook om schakelen tussen langetermijnperspectief en kortetermijnoplossingen. Op sommige locaties moet ook op de korte termijn worden ingegrepen, ook al staat een grootscheepse verbouwing pas later in de planning. Daarbij is het belang van het personeel doorslaggevend. Dat geldt voor sommige keukenverbouwingen, maar ook voor bijvoorbeeld legering. Mensen kunnen geen jaren in een achterstallige omgeving koken, werken of slapen, dus onderhoud en vernieuwing gaan altijd door.