Defensie koopt versneld F-35’s en MQ-9 Reapers

Defensie koopt versneld 6 extra F-35-gevechtsvliegtuigen en 4 onbemande MQ-9 Reaper-toestellen. In de Defensienota 2022 is deze versterking van de slagkracht al aangekondigd. Defensie wil de toestellen zo snel mogelijk bestellen in verband met de overspannen defensiemarkt. Dat laat staatssecretaris Van der Maat vandaag weten aan de Eerste en Tweede Kamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren hier versneld geld voor vrij te maken uit de Defensiebegroting.

Voor levering van 6 F-35’s in 2025 (naar verwachting) is het nodig dat de bestelling nog voor half juli 2022 plaatsvindt. Gebeurt dit niet, dan valt er een gat in het leveringsschema van de toestellen. De completering van het derde squadron en de bijkomende operationele voordelen lopen dan minimaal 2 jaar vertraging op. Dit heeft onder meer te maken met de wereldwijde toename van de vraag naar F-35’s. Hierdoor ontstaan verdringingseffecten in de productie.

MQ-9 Reaper

Defensie breidt de vloot uit met 4 MQ-9 Reapers vanwege de operationele behoefte. Met de sensorcapaciteit van deze onbemande verkenningsvliegtuigen is op meerdere plekken tegelijk, boven land en boven zee, hoogwaardige informatie te verzamelen. Dit geeft een impuls aan informatiegestuurd optreden door de krijgsmacht.

De productielijn van de huidige versie (MQ-9A) loopt echter op zijn eind. Vanuit de Verenigde Staten is aangeven dat de bestelling daarom uiterlijk 31 augustus 2022 moet zijn ingediend. Zo wordt de vloot uitgebreid met Reapers die goed en snel aansluiten op de eerder dit jaar in gebruik genomen toestellen en bijbehorende operatie, instandhouding en opleidingen.

Geen bewapening

De bewapening van zowel de F-35 als de MQ-9 Reaper vormt geen onderdeel van deze aankoop. In 2023 zal de Tweede Kamer hierover verder worden geïnformeerd via het reguliere Defensie Materieel Proces.

Financiën

Om vertraging te voorkomen en toch aan de parlementaire verplichtingen te voldoen, wordt een zogenoemde incidentele suppletoire begroting (ISB) ingediend. Met de ISB kan Defensie nog dit jaar de noodzakelijke verplichtingen aangaan.

Dit wordt betaald met het extra geld dat dit kabinet heeft toegekend aan de Defensiebegroting. Ook wordt hiermee het verplichtingenbudget voor 2022 aangepast. Zo is er voldoende ruimte in de begroting om op tijd juridische toezeggingen te doen en contracten te tekenen. Dit voorkomt onrechtmatigheden.