Defensie beschikt binnenkort over ‘eigen’ roll-on-roll-offschip

Defensie huurt de komende 10 jaar een medium roll-on-roll-offschip (RoRo). De militaire organisatie beschikt daarmee op permanente basis over strategisch zeetransport. Het contract met de rederij is getekend. Het schip is uiterlijk in mei beschikbaar.

Vergroot afbeelding Het roll-on-roll-offschip.
Het ‘eigen’ roll-on-roll-offschip voor Defensie.

Daarmee kan Nederland voldoen aan toezeggingen om bepaalde eenheden snel in te zetten. Denk aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO, ook wel bekend als de flitsmacht. Een ander voorbeeld is de EU Battlegroup (EUBG).

Toenemende schaarste

Tot nu toe huurde Defensie schepen incidenteel in. Dat wordt echter steeds duurder en moeilijker vanwege toenemende schaarste op de commerciële internationale scheepvaartmarkt.  

Om gegarandeerd over de juiste zeetransportcapaciteit te beschikken is daarom besloten een RoRo voor 10 jaar te huren. Het wordt niet alleen gebruikt om militaire eenheden in te zetten, maar ook ter ondersteuning van oefeningen.

Het schip kan bijvoorbeeld 200 containers en 300 voertuigen met een lengte van gemiddeld 6 meter gelijktijdig transporteren.

Defensie stelt, indien gewenst, partnerlanden in staat van het schip gebruik te maken. Dat gebeurt dan tegen een vergoeding. Gebruik door derden loopt via het Movement Coordination Centre Europe.